September

"Ak si myslíte, že vzdelanie je drahé,
skúste porovnať, čo stojí hlúposť.“

                                                            Anonym