Október

„Boj s chudobou je výsostne politickou záležitosťou.                                                   
Chudoba vo väčšine
spoločnosti súvisí s nerovnomerným rozdelením moci,
bohatstva a príležitostí.“                                                                                                         

                                                               Rozvojový program OSN, 2001