Júl

"Vaše deti nie sú vašimi deťmi.                                                                                            
Sú to synovia a dcéry života, túžiaceho po sebe samom ...                                     
Ubytovať môžete ich telo, nie však ich dušu, lebo duša prebýva v dome          
zajtrajška, ktorý vy navštíviť nemôžete, dokonca ani len vo svojich snoch "
Kahlil Gilbran