Február

Pravidlá digitálnej zdvorilosti

"Žiť podľa zlatého pravidla"
"Rešpektovať rozdiely"
"Odpovedať s odstupom času"
 "Zastať sa seba a iných"