December

Právo nedokáže zmeniť srdce,                                           
ale dokáže zabrániť činom tých, čo srdce nemajú."

Martin Luther King