August

"Globalizácia je naša spoločná výzva a pozvánka pre každého z nás,
aby sme hľadali nové spôsoby, ako byť občanmi sveta."                         
Javier Godinot ATD Quart Mande