TEO Tolerantný euroobčan

Ilustrované príspevky TEO Tolerantný euroobčan
Teo - tolerantný euroobčan , ilustrovaná postavička, ktorá sprevádza mladých ľudí ľudsko-právnymi témami. Ilustrované príbehy nabádajú mladých ľudí k prijímaniu zodpovednosti za získavanie vlastných poznatkov, podnecovať k vyjadrovaniu sa , pozornosti, uvažovaniu, skúmaniu a vyvodzovaniu záverov.

MixjpgProjekt TEO – Tolerantný EuroObčan Buď zmenou Ty sám
bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež 2014 – 2020“ (Program PRIORITY mládežníckej politiky 2), ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

                                    Logo MSjpg                                      vizualy-logo-iuventa_fbjpg