Zámerom výchovno-vzdelávacieho programu TEO   Tolerantný euroobčan je budovať kultúru, v ktorej sú ľudské práva chápané, chránené a uznávané. Projekt bol zameraný na usmernenie mladých ľudí k hodnotám.

Cieľom projektu bolo:

  • VŠTEPOVAŤ ZMYSEL pre rešpekt k iným ľuďom.

  • INŠPIROVAŤ mladých ľudí, aby nežili len pre seba, ale aj pozitívne ovplyvňovali okolitý svet a aktívne sa doň zapájali,

  • PODNECOVAŤ, aby sa mladí ľudia stali aktivistami, ktorí sa budú sami angažovať pri obhajobe ľudských práv aj vtedy, ak sa ich tieto problémy osobne netýkajú, ROZVÍJAŤ vedomosti, zručnosti a postoje mladých ľudí,

  • BUDOVAŤ cestu ku kultúre ľudských práv, posilňovať mladých ľudí k aktívnemu občianstvu.

Karta TEO2jpg


Projekt TEO – Tolerantný EuroObčan Buď zmenou Ty sám
bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež 2014 – 2020“ (Program PRIORITY mládežníckej politiky 2), ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

                                     Logo MSjpg                                       vizualy-logo-iuventa_fbjpg