Workshopy, vzdelávacie aktivity
Aktivitami sme vytvorili prostredie, ktoré bolo pre mladých ľudí bohaté na podnety , dávalo im priestor nielen teoreticky vedieť, ale aj prakticky využívať a rozvíjať potrebné zručnosti. Práca bola založená na komplexnom
prístupe pri rozvoji životných zručností mladých ľudí, súčasťou ktorého je vzdelávanie k ľudským právam a nadobudnutie zručností pri riešení životných problémov v súvislosti s porušovaním ľudských práv. Umožniť mladým ľuďom, aby mohli sami prispieť k riešeniu otázok, ktoré sa ich týkajú, upútať záujem o témy ľudských práv.


Téma aktivity: Ľudské práva

Typ aktivity: Dramatizácia príbehu pomocou bábkového divadla

LP21_1jpg

Téma aktivity: Ľudské práva, médiá a internet

Typ aktivity: Rozprávanie príbehov, kreslenie, písanie

LP4jpg

Téma aktivity: Ľudské práva

Typ aktivity: Kreslenie, maľovanie. Kalendár ľudských práv.

LP_3jpg


Projekt TEO – Tolerantný EuroObčan Buď zmenou Ty sám
bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež 2014 – 2020“ (Program PRIORITY mládežníckej politiky 2), ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

                                    Logo MSjpg                                      vizualy-logo-iuventa_fbjpg