Sociálne práva

„Nikto sa nemôže spoliehať len na talent. Boh dáva talent a práca premieňa talent na génia.“
                                                                          Anna Pavlova
                                                               
Mať prácu znamená oveľa viac ako len zabezpečiť si základné prostriedky pre život. Práca je tiež nástroj získavania životných skúseností. Prostredníctvom práce si ľudia ( a najmä mládež) rozvíjajú rôzne zručnosti - od základných technických až po osobnostné.

Detská práca - venuje sa jej veľká pozornosť. Deti vykonávajú rôzne druhy práce od domácich až po ťažkú priemyselnú výrobu. Počet pracujúcich detí je alarmujúci.
Je veľmi ťažké získať štatistické údaje o detskej práci, pretože vo väčšine prípadov ide o nelegálnu prácu. Odhaduje sa, že na celom svete pracuje asi 250 mil. detí vo veku 5 až 14 rokov, 120 mil. na plný úväzok. 130 mil. na čiastočný.
Asi 61% (takmer 153 mil.) z celkového počtu pracujúcich detí žije v Ázii, 32% (80 mil.) v Afrike a 7% (17,5 mil.) v latinskej Amerike.
Detská práca sa vyskytuje aj v mnohých vyspelých priemyselných krajinách a objavuje sa aj v krajinách východnej Európy.

„Na zabezpečenie účinného výkonu práva detí a mladistvých na ochranu sa zmluvné strany zaväzujú ustanoviť minimálny vek na prijatie do zamestnania na 15 rokov veku s výnimkami pre deti zamestnané v určených ľahších prácach, ktoré nepoškodzujú ich zdravie, morálku alebo výchovu.“ (Revidovaná Sociálna charta, čl. 7)

Zdroj: KOMPAS - Manuál výchovy a vzdelávania k ľudským právam